Forum Psicoanalític Mare Nostrum               Seminari de Psicoanàlisi de Tarragona 

Actualitat de la Infància i l'Adolescència          Biblioteca de Psicoanàlisi en línia                                            

Altres biblioteques

Aquí t'oferim informació sobre altres webs on pots trobar fons bibliogràfics d'interès per l'estudi de la psicoanàlisi.

Valas.fr (Web de Patrick Valas)

Pastoutlacan (Biblioteca de l'École Lacanienne de Psychanalyse)

Psicomundo (Web amb moltes referències a altres arxius bibliogràfics i de textos)