Forum Psicoanalític Mare Nostrum             Seminari de Psicoanàlisi de Tarragona 

Actualitat de la Infància i l'Adolescència        Biblioteca de Psicoanàlisi en línia                  Grup de treball "SÍMPTOMA"   (Secció de psicologia clínica, de la salut i psicoteràpia del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya)             

El Camp Lacanià.

En aquesta secció intentem explicar la rica i complexa arquitectura institucional del Camp Lacanià des de la seva fundació en 1998. Aquesta arquitectura s'ha anat ampliant per procurar donar resposta a les diverses formes en que es pot respondre des de la psicoanàlisi i les seves institucions al malestar en la cultura. Com ens advertia Lacan, que hi renunciï per tant qui no pot acostar al seu horitzó la subjectivitat de la seva època. Aquesta cita de Lacan, extreta de "Funció i camp de la paraula i del llenguatge en psicoanàlisi" (1953) ve a encapçalat habitualment la publicació d eles Actes de les Jornades de la nostra Escola, i dóna prou compte de la importància de fer-se subjectes concernits pel que passa al nostre voltant, en el nostre món, i contribuir a pensar en com respondre-hi.

Així doncs, el camp lacanià comença a ser anomenat així pel propi Jacques Lacan en el llibre XVII del seu Seminari: "El revers de la psicoanàlisi" , en el capítol V (11 de febrer de 1970), dient que "pel que fa al camp del gaudi -malauradament, mai li diran camp lacanià, perquè segurament no tindré temps ni tan sols de sentar-ne les bases, però ho he desitjat".

Bé, en canvi, els seguidors de Jacques Lacen en posteriors generacions potser sí ens hem de donar el temps d'assentar aquestes bases. I és el que la nostra comunitat (IF-EPFCL-FCCL) intenta fer des de fa ja alguns anys, a partir de l'estudi conseqüent de l'obra de Jacques Lacan i dels efectes duradors de la seva pràctica clínica  formadora de molts dels psicoanalistes que en els darrers anys n'han agafat el relleu en aquesta tasca.

Comencem aleshores donant compte de què suposa cada una d'aquestes institucions: IF (Internacional dels Fòrums), EPFCL (Escola de Psicoanàlisi dels Fòrums del Camp Lacanià) i FCCL (Formacions Clíniques del camp Lacanià). Aquestes serien les tres potes del camp Lacanià, i voldrien aproximar-se al que va ser en el seu temps les tres seccions de l'Escola de Lacan, que poden trobar-se més o menys dibuixades en la seva "Acta de Fundació de l'EFP" i en altres etxtos de l'època. També, està clar, cal llegir els textos que poden trobar al web champlacanien.net, i que poden consultar en cadascuna de les cinc llengües oficials del camp lacanià: francès, castellà, portuguès, anglès i italià. Malauradament encara no disposem dels textos en català, però esperem que aviat en disposarem.