Forum Psicoanalític Mare Nostrum             Seminari de Psicoanàlisi de Tarragona 

Actualitat de la Infància i l'Adolescència        Biblioteca de Psicoanàlisi en línia                  Grup de treball "SÍMPTOMA"   (Secció de psicologia clínica, de la salut i psicoteràpia del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya)             

LA INTERNACIONAL DELS FÒRUMS

PRESENTACIÓ

La Internacional dels Fòrums del Camp lacanià federa les activitats dels F`òrums del Camp lacanià. Aquests Fòrums tenen el seu origen llunyà en la dissolució de l'Escola de Lacan, la EFP, en 1980. Es van donar com objectiu prncipal sostenir una escola de psicoanàlisi que permeti assegurar l'estudi de la psicoanàlisi i orientar la seva pràctica. L'Escola es va crear a Paría en desembre de 2001, amb ocasió de la Cita Internacional dels Fòrums.

Els Fòrums vetllen per assegurar la repercussió i la incidència del discurs analític en la nostra època, a partir del manteniment de les connexions amb les institucions de salut, les pràctiques socials i polítiques que s'enfronten amb els símptomes dels temps, així com els lligams amb altres pràctiques teòriques que impliquen el subjecte (ciències, filosofia, art, religió).

L'Escola de Psicoanàlisi dels Fòrums del Camp Lacanià, orientada els ensenyaments de Freud i Lacan, té com objectiu especific un retorn a les finalitats de l'Escola de Lacan: sostenir l'elaboració i la transmissió de la psicoanàlisi, la crítica dels seus fonaments, la formació dels analistes, la garantia de la seva qualificació i la qualitat de la seva pràctica.

La IF-EPFCL està a tot arreu vinculada amb les Formacions Clíniques del Cap Lacanià, específicament els Col·legis Clinics, que dediquen els seus ensenyaments a la teoria de la clínica analítica, per interrogar-la sobre els seus fonaments i el seu abast pràctic.

Més informació