Forum Psicoanalític Mare Nostrum             Seminari de Psicoanàlisi de Tarragona 

Actualitat de la Infància i l'Adolescència        Biblioteca de Psicoanàlisi en línia                  Grup de treball "SÍMPTOMA"   (Secció de psicologia clínica, de la salut i psicoteràpia del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya)             

 

El grup de treball "Símptoma" es troba inscrit a la Secció d Psicología Clínica, de la Salut i Psicoteràpia del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.

Objectius
 
 Generals:
 
 El nostre objectiu és treballar a partir de casos clínics reals que posen en joc una certa "modernitat" de la presentació clínica del malestar i el "real" a què apunten en la seva manifestació.
També volem treballar la dimensió mediàtica d'alguns símptomes i entendre les característiques que els fan en certs moments representatius del que es "cou" en l'àmbit de la col·lectivitat i de les noves formes de vincle.
La idea és que a cada època hi ha certes simptomatologies que passen de ser estigmatitzades, rebutjades, silenciades, a ser acceptades i reconegudes com a modalitats individuals de patiment.
 
Específics:
 
En aquest moment pensem treballar al voltant d'aquestes qüestions:

-Els símptomes, entre el patiment individual i les reivindicacions col·lectives.

-La violència de gènere

-La tendència a esborrar, en la col·lectivitat, la singularitat dels símptomes: anorèxia, TDAH, transtorns de l'espectre autista, etc...

-L'ús de les xarxes socials com a forma de protegir-se dels vincles corporals.