Forum Psicoanalític Mare Nostrum               Seminari de Psicoanàlisi de Tarragona 

Actualitat de la Infància i l'Adolescència          Biblioteca de Psicoanàlisi en línia                                            

FÒRUM PSICOANALÍTIC MARE NOSTRUM

El Fòrum Psicoanalític Mare Nostrum és la Institució psicoanalítica que dóna base legal al conjunt d'agrupacions psicoanalítiques referides en aquest web. Reconeguda per la Generalitat de Catalunya com a Associació sense finalitat de lucre, es dedica a la transmissió de la psicoanàlisi en l'àmbit de Tarragona i València, i té la seva seu a Tarragona, on organitza la majoria de les seves activitats. Aquestes consisteixen en xerrades, taules rodones, seminaris i altres activitats d'extensió de caràcter obert i gratuït. El Fòrum Psicoanalític Mare Nostrum forma part de la IF (Internacional dels Fòrums), que és la Institució internacional que dóna fonament legal a l'EPFCL (Escola de Psicoanàlisi dels Fòrums del Camp Lacanià). Per tant, el Fòrum Psicoanalític Mare Nostrum promou la formació psicoanalítica derivada de l'EPFCL.

El Fòrum Psicoanalíic Mare Nostrum forma part de la Federació de Forums del Camp Lacanià-Espanya/F9 (FFCL-E/F9), que constitueix la comuitat d'Escola en la que s'inscriu el treball dels seus membres


 

Junta Directiva

-Presidenta: Anna Orts
-Secretària: Carme Domènech
-Tresorera: Amparo Ortega


Delegada de la IF
-Amparo Ortega