Forum Psicoanalític Mare Nostrum             Seminari de Psicoanàlisi de Tarragona 

Actualitat de la Infància i l'Adolescència        Biblioteca de Psicoanàlisi en línia                  Grup de treball "SÍMPTOMA"   (Secció de psicologia clínica, de la salut i psicoteràpia del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya)             El cartel

El cartel és un dispositiu ideat per Lacan coma sistema d'estudi i investigació en psicoanàlisi. Consisteix en un grup compost per cinc persones que s'estableix de la següent forma: quatre es reuneixen i eligeixen un més U. Aquest més U té la funció de vetllar per a que les qüestions grupals no dificultin el treball de cadascú, i que aquest treball pugui prosseguir fins a la dissolució del cartel. En el cartel no es tracta d'un treball de grup, sinó qe cadascú té el seu propi tema de treball, que va presentant i debatent amb els seus companys de cartel fins assolir una producció final, que sempre és individual. 

Al cap d'un any de treball el cartel es dissol, o pot decidir seguir com a màxim un segon any, en acabt del qual cdascun dels seus membres poden optar per constituir nous cartels on prosseguir la seva feina d'investigació, rellançant així les seves noves preguntes. El cartel és per Lacan un dels pilars de la seva Escola, juntament amb el procedient del passi.

En aquest moment en el Fòrum Psicoanalític Mare Nostrum hi ha dos cartels en procès de constitució i algunes persones a l'espera de trobar un nombre suficient de companys per poder constituirne algun altre. 

Les persones interessades en formar part d'un cartel poden fer-ho saber enviant un e-mail a spt@spt.cat, atès que no hi ha cap condició prèvia per poder formar-ne part, més enllà del desig d'estudiar segons aquest procediment.


CATÀLEG DE CARTELS ACTUALSARXIU DE CARTELS ANTERIORS

1. DEL SÍMPTOMA AL SINTHOMA
Data de constitució: 24-octubre-2015

Declarat a la EPFCL-F9

Rúbrica: Cl (Clínica)
Components:
1- Marta Borrás: "El fantasma"

2- Carme Domènech: "El no-tot

3- Ester Pi: "El real del símptoma"

4- Pau Labrador: "La contingència"

+1: Manel Rebollo: "L'analista-nus"


2. DIAGNÒSTICS I NUSOS

Data de constitució: 09-novembre-2015

Declarat a la EPFCL-F9

Rúbrica: Cl (Clínica)

Components:

1. Amparo Ortega: "Quina sexualitat en la psicosi?"

2. Dolors Sans: "Els dirs paterns".

3. Rosa Salmons: "El passatge a l'acte com una solució".

4. Montserrat Porta: "R, S, I".

+1. Montserrat Pallejà: "Joyce".


3. L'ESTRUCTURA SUBJECTIVA
Data de constitució: 11-abril-2016

Declarat a la EPFCL-F9

Rúbrica: CP (Conceptes teòrics de la psicoanàlisi)

Components:

1- Pau Labrador: "La transferència"

2. Kevin Mateo: "L'inconscient"

3. David Navarro: "La repetició"

4. Estrella Torres de Haro: 

+1: Manel Rebollo: "El símptoma".

4. PSICOSI. SOLITUD I VINCLE SOCIAL

Data de constitució: 09-novembre-2015--

Dissolt el 05-setembre de 2016

Declarat a la EPFCL-F9

Rúbrica: Cl (Clínica)

Components:

1. Henrik Hernández-Villaescusa: L’atractiu de la psicosi.
2. Iván Llorens: Tracte i tractament dels psicòtics en les serveis públics.
3. Pau Labrador: Clínica diferencial de les psicosis.
4. Josep Manel Calvo: El llenguatge en la psicosi.
+1. Manel Rebollo: L'Home dels llops de Freud.